November- en måned hvor jeg har holdt flere viktige foredrag på vegne av ufrivillig barnløse

Posted on Nov 24, 2013

November har vært en måned hvor jeg virkelig har fått nådd mange med mitt viktige budskap!  Ufrivillig barnløse trenger en helhetlig behandling. De er og jeg har vært, i den enormt sårbare prosessen.  Tiden, ønsket, håpet og visjonen om barnet man ønsker seg, blir drivkraften. Drivkraften er enorm og når da et forsøk eller gjentatte forsøk ikke går, står man i fare for å miste seg selv noe i prosessen. Det er ofte jeg hører klienter som sier at de føler de har mistet seg selv. De kjenner seg ikke selv igjen. Følelser som sjalusi og bitterhet kan komme snikende og etter hvert kan det føles vanskelig og forholde seg til gravide og annonsering av graviditeter.  Når ønsket om barn er så sterkt, så kan ventetiden bli utfordrende på mange måter. Man kan gå å bære på en form for kjærlighetssorg. En sorg, man kan føle at andre kan ha vanskelig for å forstå.

Det er så mange temaer og ikke minst dilemmaer og etiske spørsmål som knytter seg til behandling for barnløshet. I November har jeg fått lov til å dele mine egne opplevelser som tidligere ufrivillig barnløs og som terapeut for ufrivillig barnløse. Dette er foredragene jeg har holdt:

6.  November holdt jeg temakveld for ufrivillig barnløse i regi av Ønskebarn

9. November holdt jeg foredrag på Losby gods. Nasjonalt sykepleiermøte i regi av Merck Serono

15. November holdt jeg foredrag for leger og gynekologer på Scandic Vulkan hotell i Oslo i regi av MSD

22 .November holdt jeg foredrag for Medicus fertilitetsklinikk, på deres åpningsfest av nye lokaler

Dette har vært til tider nervepirrende, men gøy ! Om mine foredrag kan gjøre en forskjell for en eller flere ufrivillig barnløse, er det lykke for meg !!