Christian Berset - foto-Jessheim04

Mitt navn er Tone Bråten.

Jeg er skribent, familieterapeut, foredragsholder og forfatter, som har spesialisert meg på ufrivillig barnløshet.

Jeg jobber  med norske par/ enslige fra Norge, og har jobbet med  par fra hele verden via utenlandsk klinikk.

Alt det arbeidet jeg gjør, er for de som er i en prosess mot ønskebarnet. Jeg har spesialisert meg på den emosjonelle og den etiske delen av prosessen. Jeg har stor kunnskap om norske og utenlandske klinikker, og vet om alle alternativer  som finnes, for at det skal stå et barn i enden av prosjektet !

Jeg har tidligere erfaring med å jobbe med plassering av fosterbarn, og godkjenne kommende adoptivforeldre kommunalt.

Jeg driver egen  praksis og kan treffes i Oslo, på Jessheim og via Skype.  Jeg tar imot enkelte, par og grupper til veiledning/ terapi.

Jeg har hjulpet ufrivillig barnløse i 8 år . Jeg har, og har hatt samarbeid med flere norske og utenlandske klinikker. Jeg var  innleid terapeut for pasienter som tilhører ved klinikk i St. Petersburg, i 3 år. Jeg har samarbeidet tett med både Medicus og Hausken i Oslo. Jeg ble selv gravid via IVF ved Fertilitetsklinikken i Oslo, for 11 år siden.

Jeg skyper med par fra hele verden som skal gjennom vanlig IVF, eggdonasjon eller embryodonasjon.

Jeg  jobber også  som skribent og rådgiver for mammanett.no og for Norsk forening for fertilitet og barnløshet ” Ønskebarn”. Jeg har utgitt og publisert en rekke artikler om ufrivillig barnløshet.

Jeg har gitt ut to barnebøker, som veiledningsmateriell for foreldre av barn kommet til verden ved hjelp av donasjon.

Bok 1 : Ole er laget av et magisk rumpetroll

Bok 2: Lilly from the other side of the rainbow

Mitt engasjement og interesse for ufrivillige barnløse, er et resultat av at jeg selv har opplevd å være ufrivillig barnløs. Jeg har erfart en prøverørsprosess, og kjent på de utfordringer det kan være. Etter fire prøverørsforsøk ble jeg mor til to flotte tvillingjenter, som i dag er 10 år gamle.

Under familieterapistudiet  spesialiserte jeg meg på ufrivillig barnløse, og har nå de 8 siste årene hatt mulighet til å snakke med hundrevis av par fra Norge og andre steder i verden.

Som veileder er mitt mål å gi mine klienter indre ro, og livskvalitet mens man holder på med prosjektet.  Klientene mine får gode verktøy de kan bruke for å holde ut i prosessen. De fleste klienter synes det er godt å komme til en veileder som vet så mye om alle de ulike alternativer som finnes på veien til ønskebarnet, en som har opplevd IVF selv, og en som er spesialist på ufrivillig barnløshet og vet hvordan det kan oppleves følelsesmessig. Jeg kjenner fertilitetsmiljøet i Norge, og har samarbeid med de fleste av klinikkene.

Jeg kan åpne opp for nye ideer og nye måter å forholde seg til relevante temaer, i samarbeid med paret og den enkelte. Det er viktig at ufrivillige barnløse blir ivaretatt på en helhetlig måte. Det er behov for mer enn god medisinsk oppfølging. Ivaretakelse av den enkeltes psykiske helse, parforholdet og veiledning på veien er viktig.

Jeg ønsker å være et lavterskeltilbud for ufrivillige barnløse. Det er ingen utfordringer som er for små, eller spørsmål som er for enkle. Hver enkelt trenger å bli lyttet til, sett og hørt i en utfordrende prosess!

Ved siden av å ta imot klienter, holder jeg også foredrag. Jeg kurser helsepersonell i kontakt med ufrivillig barnløse og holder foredrag og workshops for ufrivillig barnløse, i den anledning er jeg mobil, og kan ta oppdrag over hele landet.

Jeg arrangerer også veiledningsgrupper.