Individuell veiledning for ufrivillige barnløse

Jeg tilbyr veiledning til alle som ønsker barn og opplever ventetiden som utfordrende.

Det kan  være godt å komme til veiledning alene. Er man i en prøverprosess, kan man som par oppleve den veldig forskjellig.  Prøverørsprossesen består av ulike faser. Mobiliseringsfasen, selve forsøket, en eventuell sorgprosess fase og en alternativ og løsningsfokusert fase.

Er du en mann eller kvinne som har behov for å snakke om din opplevelse av prosessen med å prøve å få barn, er du hjertelig velkommen!

Vanlige temaer kan være:

– Hjelp til å kunne stå i prosessen, holde håpet oppe og ha en livskvalitet mens man prøver å få ønskebarnet.

– Hjelp til å sortere tanker og følelser

– Trenger råd om veien videre. Behandling i inn- og utland.

– Trenger råd og veiledning om alternative behandlinger som finnes av behandlinger i inn og utland

– Bruk av donor- Hjelp til å bearbeide, innfinne seg og forholde seg til dette.

– Trenger forståelse og støtte av veileder som kjenner prosessen og det den kan innebære.

Du er velkommen til å snakke om det du bærer på ! Dette er din time!

Gjør en avtale her