Hvis en samtale er passe uvanlig, kan folk  få inspirasjon til å tenke nye tanker.

Jeg har startet  opp med veiledningsgrupper for  kvinnene i parforholdet som ønsker å bli gravide. Er du enslig kvinne er du også hjertlig velkommen. Uavhengig hvor i prosessen du er. Veiledningsgruppene vil bestå av inntil fire personer pr. gruppe. Hver veiledning vil vare i to timer . (En time er tre kvarter)

Å være i en veiledningsgruppe, er å ta et skritt ut av en travel hverdag og velge ut situasjoner eller områder som man ønsker å reflektere over sammen med andre. Som ufrivillig barnløs er du  gjennom ulike prosesser både før, under og etter prøverørsbehandling. Unn deg derfor å gå i veiledning sammen med andre ufrivillig barnløse. Bli del av en gruppe som lytter og reflekterer høyt over dine og hverandres opplevelser av å være i prosessen. Å være i en gruppe krever ingen forbredelse, hver og en er fri til å ta opp temaer de kunne tenkt å reflektere rundt. Refleksjoner som kan hjelpe en selv og andre. Hvordan dette organiseres i praksis er det jeg som veileder som har ansvar for.

Fordelen med å være i en veiledningsgruppe er:

  • Forebygge ensomhet
  • Man kan oppleve å  gjenkenne det de andre sier. Plutselig kan andre sette ord på følelser, tanker eller erfaringer, som ellers kan oppleves som private eller spesielle
  • Man får en mulighet til å arbeide med sine utfordringer på en indirekte måte ved å lytte og reflektere over det de andre setter ord på
  • Man har mulighet til å arbeide direkte med sine utfordringer ved å velge å ta de opp i dialog med terapeuten
  • Man får mulighet til å lytte til hvordan andre reflekterer rundt ens egne opplevelser på en støttende, fremtidsrettet og løsningsfokusert måte
  • Man får mulighet til å ta imot andres ideer og forståelser, som kan åpne opp for andre måter å forholde seg til en utfordring på

Ta kontakt, så får du mulighet til å bli medlem av en helt unik gruppe. Hver gruppe vil bli helt unik !

Slik foregår veiledningsgrupper for ufrivillig barnløse

For deg som ikke har vært i en veiledningsgruppe, er dette en kort presentasjon av strukturen. I forkant vil deltakerne bli presentert for noen grunnleggende prinsipper for refleksjon

1. Målsetning: Har gruppedeltakerne noen tanker om hva de kunne ønske å få ut av å være en del av gruppa?

2. Individuelt intervju: For hver gang fordeles tiden mellom de av gruppedeltakerne som ønsker og ta opp et tema. Samtalen vil nå primært foregå mellom terapeuten og den enkelte gruppedeltaker. De andre lytter til det som blir er sagt.

 4. Refleksjonsrunde. Den som har hatt samtale med terapeuten blir spurt om hun ønsker en refleksjonsrunde, hvis ikke, går man videre til neste individuelle samtale. Ønsker man refleksjonsrunde, kan den som har hatt individuell samtale lene seg tilbake og lytte.De andre deltakerne deler med hverandre hvilken tanker de har gjort seg etter å ha lyttet til samtalen.

Det skal være godt å være en del av en veiledningsgruppe sammen med andre ufrivillig barnløse, og alt som deles forblir i rommet.

Praktisk informasjon

Veiledningsgruppene vil holdes annenhver mandag fra klokken 19-2030. Etter fire møter, vil det være opp til gruppen om de ønsker å fortsette. Dette er et lavterskeltilbud. Man trenger ikke å oppleve sin prosess som vanskelig for å delta. Her er det rom for alt som oppleves positivt og alt som oppleves som utfordring. Målet er å ha en litt annerledes samtale som kan gi deg støtte, inspirasjon og samhold under en prosess.

Du er hjertlig velkommen til å delta.

Ta kontakt og sikre deg en plass.

(Ønskebarn-medlemmer vil få en gunstig pris)